• Partner strategiczny:

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez Melvit S.A. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przysłanie na udostępniony przeze mnie numer telefonu informacji handlowej kierowanej do mnie przez Melvit S.A. 

Informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Melvit S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Grójecka 194 lok. 91, 02 – 390 Warszawa, tel. 29 760 98 50, e-mail: sekretariat@melvit.com.pl, zwana dalej Spółką. 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prezentowania za pośrednictwem Serwisu, dopasowanych do Pani/Pana preferencji informacji o ofercie i produktach Spółki, przesyłania informacji handlowej oraz w celach marketingowych Spółki; dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza podwykonawcami Spółki, z którymi Spółka zawrze wymagane prawem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji wskazanych wyżej celów. 
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według Pani/Pana miejsca zamieszkania. Jednakże dane będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
  • Dane osobowe będą przechowywyane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  • Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adres korespondencyjnym: Melvit S.A., ul. Nowowiejska 35, Kruki, 07 – 415 Olszewo Borki, adres e-mail iod@melvit.com.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka prywatności.