SPÓŁKA

MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
02-390 Warszawa ul. Grójecka 194/91
NIP 522-2401-618

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000051035 o numerze NIP 522-24-01-618 i Regon 014833806. 

Kapitał zakładowy 508.435,00 pln w całości wpłacony.


Raporty

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Kontakt dla akcjonariuszy

kontakt@melvit.com.pl