SPÓŁKA

MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
02-390 Warszawa ul. Grójecka 194/91
NIP 522-2401-618

Zarejestrowana pod nr KRS 0000051035 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy (akcyjny) 553.890 zł (wpłacony w całości)

Raporty

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Kontakt dla akcjonariuszy

kontakt@melvit.com.pl