Celem działania firmy Melvit jest osiągnięcie wzrostu zadowolenia Klientów poprzez utrzymywanie jakości wytwarzanych produktów w sposób trwały, pozwalający zaspokajać ich potrzeby oraz oczekiwania, a także doskonalenie procesów zmierzających do wytworzenia produktów.

Narzędzia, za pomocą których realizujemy nasz cel to systemy zapewnienia jakości i zarządzania bezpieczeństwem żywności takie jak: GMP, GHP, HACCP, IFS. W toku utrzymywania i doskonalenia systemów nieodłącznym elementem jest włączenie do podejmowanych działań wszystkich pracowników firmy.

Zapewniamy, że produkty dostarczane przez firmę Melvit S.A. spełniają wszystkie wymagania i oczekiwania naszych aktualnych oraz przyszłych Klientów. Nasze wszelkie starania mają na celu spełnianie wymogów jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego, legalności naszych wyrobów w zakresie produkcji, sprzedaży, dystrybucji i obsługi naszych odbiorców. W tym celu:

  • ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, którzy znają nasze potrzeby, jak i naszych Klientów,
  • monitorujemy potrzeby naszych Klientów i staramy się w pełni je zaspokajać,
  • wprowadziliśmy nowoczesne linie technologiczne aby produkować produkty najwyższej jakości,
  • prowadzimy nadzór nad jakością w całym łańcuchu produkcyjnym od momentu zasiewu, poprzez produkcję aż do procesu pakowania wyrobu gotowego,
  • nieustannie doskonalimy nasze procesy wytwarzania,
  • wdrożyliśmy i utrzymujemy standardy GMP, GHP, HACCP wg Codex Alimentarius,
  • wdrożyliśmy Międzynarodowy Standard Żywności – IFS,
  • udoskonalamy nasz serwis sprzedaży,
  • podnosimy kwalifikacje kadry kierowniczej i naszych pracowników przez regularne szkolenia wewnetrzne i zewnętrzne.

 Intensyfikacja naszych działań w obszarze polityki jakości i bezpieczeństwa żywności ma dla nas fundamentalne znaczenie w naszej pracy i kształtowaniu wizerunku firmy.

Wytwarzanie bezpiecznych, legalnych i spełniających oczekiwania naszych klientów produktów realizujemy dzięki wytwarzaniu ich zgodnie z zachowaniem etyki biznesowej i w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość kierownictwa i wszystkich pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb.

Polityka jakości obowiązuje wszystkich naszych pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji. Zrozumienie Polityki Jakości przez cały personel przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w realizację przyjętych założeń pozwala na osiąganie zaplanowanych celów.

Certyfikaty