Aktualności

Firma Melvit S.A. jest uczestnikiem branżowego programu promocji

Firma Melvit S.A. jest uczestnikiem branżowego programu promocji

Firma Melvit SA jest uczestnikiem Branżowego Programu promocji Branży Polskich Specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn.

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 promocja polskiej gospodarki oś priorytetowa 6 polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Program obejmuje dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w krajach Rosja, Ukraina, Niemcy, Francja, Chiny, ZEA jak również , seminariach i szkoleniach dotyczących tychże rynków.

Celem projektu jest wykreowanie silnych polskich marek, rozpoznawalnych na świecie poprzez wsparcie działań promocyjnych przedsiębiorców w postaci dofinansowania udziału w zorganizowanych na danym rynku docelowym imprez targowo- wystawienniczych i powiązanych wydarzeniach. Program przyczynia się do aktywnego i silnego promowania polskiej marki na rynku międzynarodowym.